Προσωπικά Δεδομένα

Παρακάτω μπορείτε να ζητήσετε να σας στείλουμε μέσω email, τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται από αυτόν τον ιστότοπο ή την εταιρία μας.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε κάποιες υπηρεσίες στην ιστοσελίδα μας που συλλέγουν τα προσωπικά σας δεδομένα. Ελέγξτε τις υπηρεσίες που θέλετε να διαγραφούν. Αυτό θα στείλει ένα αίτημα στον διαχειριστή του ιστότοπου. Θα ειδοποιηθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μόλις γίνει αυτό.
Your Comments left on our website - Σχόλια σας σε αυτό τον ιστότοπο -Ihre Kommentare hinterlassen auf unserer Website
Comments are data entered by users in comments areas / Αν έχετε αφήσει σχόλια στην ιστοσελίδα μας, μπορούν να διαγραφούν / Kommentare sind Daten, die von Benutzern in Kommentarfeldern eingegeben werden
Your Posts left on our website - Άρθρα σας σε αυτό τον ιστότοπο - Ihre Beiträge sind auf unserer Website veröffentlicht
Articles/posts author data / Αν έχετε αφήσει άρθρα στην ιστοσελίδα μας, μπορούν να διαγραφούν / Wenn Sie Artikel auf unserer Website verlassen haben, können diese gelöscht werden
Your User Data - Τα Δεδομένα σας - Ihre Beiträge sind auf unserer Website veröffentlicht
User data stored as user meta data in our database / Όλα τα δεδομένα σας (χρήστη) από την βάση μας μπορούν να διαγραφούν / Wenn Sie Artikel auf unserer Website verlassen haben, können diese gelöscht werden
Παρακάτω, μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα για τη διόρθωση των δεδομένων σας από τον διαχειριστή ιστότοπου. Εισαγάγετε όσα θέλετε να διορθώσετε. Θα σας ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μόλις γίνει αυτό.
Παρακάτω, μπορείτε να περιηγηθείτε σε υπηρεσίες που συντάσσουν χρήστες σε ενημερωτικά δελτία. Ελέγξτε τις υπηρεσίες από ποια ενημερωτικά δελτία θέλετε να καταργήσετε την εγγραφή σας. Η συνδρομή θα σταματήσει αμέσως.
Xirosterni Studio,Apartments Xirosterni Studio,Apartments,Villa